Corona/covid-19 har lukket Danmark ned.

Sårbare unge og deres familier risikerer at blive overladt til sig selv eller ende i en situation, hvor barnets udvikling og trivsel kommer i fare. Ved at iværksætte akut støtte, kan UngeRuten være dén livline som der kan være behov for, her og nu hos den unge eller...

Når systemet rammer forkert

Holdninger og meninger i denne artikel er mine egne og personlige. Jeg har i tidligere artikel beskrevet hvilke mulige konsekvenser der kan være ved at man opretter et Ungdomskriminalitetsnævn og beskrevet udfordringer set fra en socialrådgivers perspektiv der...

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X