Hvem er UngeRuten

UngeRutens eksistensgrundlag sker ved at skabe og danne tillid

Baggrunden for Ungeruten

UngeRutens eksistensgrundlag sker ved at skabe og danne tillid, som skal give accept til, at vi mennesker kan have brug for hjælp, omsorg og støtte til at komme i mål med vores håb og drømme. UngeRuten arbejder derfor ud fra fornuften og det logiske i, at vi alle ønsker det bedste for os selv. Ved at italesætte ressourcerne og potentialet, minimerer og eliminerer vi udfordringer og problemerne hos individet.

Alle mennesker har følelser og kan derfor påvirkes følelsesmæssigt. Vi viser derfor omsorg, empati, forståelse og respekt, som ethvert menneske har ret til. Målsætningen for UngeRuten er derfor altid at skabe bæredygtige mestringsstrategier, så der i fremtiden ikke vil være behov for støtte eller hjælp hos individet.

Arbejdet med udsatte mennesker

Vi er opmærksomme på, at vi arbejder med udsatte mennesker. Vi har derfor et stort ansvar. Vores ansvar kommer til udtryk ved, at vi har fastlagt vores forretningsetik på, at vi altid vil og skal arbejde for at fremme den unges og familiens trivsel og udvikling.
Vi arbejder altid med gennemsigtighed for at skabe og danne tilliden, ligesom vi altid arbejder professionelt for at hjælpe mennesket med at se egne ressourcer frem for barrierer. Respekten er grundlaget for vores arbejde, så mennesket vi sidder overfor bliver hørt, set og forstået.

Engagerede medarbejdere

UngeRutens medarbejdere er stærkt engagerede i vores sociale arbejde. Vi sætter en ære og stolthed i, at vi vil og skal fremme udviklingen og få mennesket tilbage på den rigtige rute. Alle mennesker vil det gode liv og vil have det, der er bedst for en selv og deres kære. Vores fornemmeste opgave er derfor at støtte mennesket i at træffe de rigtige beslutninger og få dem tilbage på den rute, som er den sundeste for deres helbred, deres udvikling og deres trivsel.

VI arbejder aldrig tilfældigt. Vi baserer vores arbejde på professionalisme, faglighed, etik og moral, ligesom vi baserer det på, hvad forskningen viser, hvad teorien fortæller, og hvad vores erfaring i faget har lært os.

Det er grundpillen i vores eksistensgrundlag.

Vision

Vores vision er at arbejde hen imod at alle unge, der er en del af UngeRuten skal have en uddannelse, en kriminalitetsfri tilværelse og et sundt og godt fritidsliv. Det skabes ved hjælp af familien, netværket og det øvrige lokalsamfund. Vores etik bygger blandt andet på gennemsigtighed, tillid og bæredygtige indsatser.

Vores tilgang

UngeRuten arbejder altid ressourceorienteret. Vi har derfor en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med den unge og familien.
Ved hjælp af motiverende samtaler har vi altid de positive forandringsprocesser for øje. Vi har kendskab til de risiko- og beskyttelsesfaktorer, hvor bl.a. mistrivsel, negativ adfærd, misbrugsproblematikker og vennekreds er gældende, men tager altid udgangspunkt i ressourcerne, håbene og drømmene om en bedre fremtid. Hensigten vil altid være at få den unge i positiv udvikling i samarbejdet med familien og det øvrige netværk.

Ruten

Vi motiverer de unge og deres familier til at tilegne sig de bedste håb og drømme for egen fremtid og tilstedeværelse. Vi arbejder altid med den målsætning om, at alle vil have et godt liv og vi vil altid arbejde på – i fællesskab med den unge og familien – at skabe de bedste forudsætninger for dette. Det handler om, at UngeRuten altid arbejder på at få den unge og familien væk fra den uhensigtsmæssige livsstil og støtte dem i at træffe de rigtige beslutninger for deres egen videre udvikling i deres eget liv, styrke deres position i samfundet og derved opnå det, som vi alle vil – nemlig et godt og sundt liv.

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X