Ydelser

Vælg en af vores ydelser, for at læse mere

Efterværn

jf. § 76 i Lov om Social Service

Kontaktpersonsordning

jf. § 52.3.6 i Lov om Social Service

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

jf. § 52.3.2. i Lov om Social Service

Familiebehandling

jf. § 52.3.3 i Lov om Social Service

Fagligt foredrag

for myndighedssagsbehandlere i sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

§ 85 Indsats

Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X