Ressourceorienterede indsatser

UngeRuten hjælper familier og unge tilbage på det rette spor. For os handler det om at dyrke borgerens potentialer og ressourcer. Vores erfarne konsulenter med socialfaglig baggrund støtter og hjælper borgeren med at styrke deres ressourcer og iværksætte bæredygtige indsatser.

UngeRuten iværksætter støtten, som giver mening for familien og den unge. Vi vil altid udvikle og støtte potentialerne og ressourcerne ved hjælp af vores forskellige indsatser.

UngeRutens erfarne konsulenter arbejder metodebevidst, der tager afsæt i praksis og i virkeligheden. Vi sætter derfor en ære i ikke at arbejde tilfældigt eller vilkårligt. Når UngeRuten bliver tilknyttet en familie eller en ung, kan man derfor være tryg ved, at vi altid arbejder målrettet og med en vision og en mission om, at alle familier og unge skal i trivsel, se deres egne potentialer og ressourcer.

”UngeRuten arbejder også i sikkerhedsplanssager og kan inden for få timers varsel iværksætte akutte foranstaltninger, herunder kontaktpersonsordninger og familiebehandling.”

UngeRuten dækker alle facetter af socialt arbejde. UngeRuten arbejder derfor i den psykosociale arena. Vi arbejder innovativt, hvor vi altid måler og vejer vores indsatser ved hjælp af Feedback Informed Treatment. Familien og det professionelle netværk kan derfor være sikre på at effektivitet, målrettede indsatser og bæredygtige strategier altid vil være i fokus.

UngeRuten er desuden specialiserede i arbejdet med ungdomskriminalitet. Hertil arbejder vores konsulenter både reaktivt og proaktivt. Vi iværksætter støtte, der forebygger yderligere kriminalitet hos den unge. Ved hjælp af Motiverende Samtaler sætter vi gang i forandringsprocesser, som den unge vil have gavn af og derudfra finde alternative livsanskuelser.

UngeRutens Ydelser

En liste over ydelser vi tilbyder

Kontaktpersonsordning

jf. § 52.3.6 i Lov om Social Service

Efterværn

jf. § 76 i Lov om Social Service

Familiebehandling

jf. § 52.3.3 i Lov om Social Service

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

jf. § 52.3.2. i Lov om Social Service

Fagligt foredrag

for myndighedssagsbehandlere i sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

§ 85 Indsats

Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service

Pilothuset

UngeRutens bostøttetilbud – anbringelse i egen lejlighed eller værelse

Ydelser


For UngeRuten handler det om, at vi gennem vores ydelseskatalog kan ramme den brede målgruppe, men også arbejde specialiseret – herunder i forhold til ungdomskriminalitet.

Metoder


UngeRuten arbejder aldrig tilfældigt. Vores erfaring er bygget op på forskningsmæssigt validerede metoder og tager udgangspunkt i relevant teori og forskning.

Målgruppe


UngeRuten arbejder med børn, familier og voksne. Vores målgruppe er oftest unge og familier, der har brug for støtte, tryghed og omsorg for at kunne finde tilbage i udvikling og trivsel.

Hvem er vi


UngeRuten er et bredt sammensat og professionelt team, der består af faguddannede mennesker inden for socialrådgivning, pædagogik og behandling.

Hvad får man ved at vælge UngeRuten?

R

Specialiseret viden om udsatte unge og familier

R
Gennemsigtige og tydelige indsatser
R
Særlig viden om ungdomskriminalitet
R
Økonomisk bæredygtighed for kommunerne

Arbejdet med relationer og processer

UngeRuten sætter en ære i at arbejde således, at familierne føler sig set, hørt og forstået. For os er det afgørende, at vi arbejder i relationer og processer. Vi vil derfor altid være nysgerrige på, hvordan vi i et samarbejde med forvaltningen og familien kan være mest effektive i forhold til at udvikle de ressourcer og potentialer, som familien og den unge har og derved mindske og eliminere bekymringerne.

Samarbejdspartnere

UngeRuten har samarbejde med følgende kommuner

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X