UngeRutens metoder

UngeRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang

Løsningsfokuseret tilgang

UngeRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vores intention vil altid være at understøtte de unge og deres familier i at italesætte, identificere og arbejde i retning af deres drømme og ønsker om et liv uden mistrivsel, manglende udvikling og manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Fordi UngeRuten fokuserer på den enkeltes ønske om en positiv forandring, kan der tilrettelægges en plan for den unges og familiens samarbejde med socialkonsulenten, samt hvad der skal være anderledes, når den enkelte er motiveret og parat til at rykke videre.

UngeRutens udgangspunkt er, at den enkelte er ekspert i eget liv og har egne ressourcer og potentialer og dermed også har idéer til, hvordan livet skal se ud i fremtiden. 

Vores tilgang til de unge og familierne er forankret i det løsningsfokuserede, der tager udgangspunkt i følgende: 

  • At det giver mere mening at fokusere på det, den enkelte ønsker mere end det, den enkelte ikke vil have. 
  • At fokusere på målene frem for barriererne.
  • At fokusere på det, der virker, fremfor det der ikke virker.

Motiverende samtaler

UngeRuten fokuserer altid på ressourcerne frem for barriererne og bekymringerne.

Når bekymringerne først er kendt af UngeRuten, vil fokus altid være på ressourcerne. Ved at have fokus på ressourcer, bearbejdes bekymringerne og udfordringerne samtidig.

Vi integrerer MI og bruger det dagligt som supplement til LØFT, hvor der lægges vægt på at vise familierne og den unge empati og forståelse for deres situation. 

Vi tager udgangspunkt i enkelte samtaler med den enkelte borger eller i familien, hvor de kan drøfte med hinanden, hvordan de i fællesskab styrker deres ressourcer og potentialer og derved styrker deres selvstændiggørelse.

Familien og den unge kan derfor på sigt støtte hinanden i forhold til selvudvikling, støtte i forhold til bedre trivsel, bedre udvikling samt mindske og eliminere bekymringerne.

Feedback Informed Treatment

FIT er et evidensbaseret evalueringsværkstøj til at sikre og udvikle dialogen mellem familien og UngeRuten. Til disse samtaler vil UngeRuten anvende FIT som værktøj i forhold til, hvordan familien og den unge trives på de i forvejen opstillede parametre for deres egen trivsel og udvikling i familiens og den unges handleplan. 

FIT vil desuden hjælpe den tilknyttede socialkonsulent til at få feedback på deres egen indsats, så effekten af indsatsen kan måles og vejes. Hensigten er derfor altid at bruge mindst mulig tid på den mest effektive måde. 

UngeRuten arbejder derfor altid mod de mest bæredygtige indsatser i familien. Når indsatsen er mest bæredygtig, er risikoen for tilbagefald til bekymringerne også mindre.

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X