Målgruppe

UngeRutens Målgruppe

UngeRutens målgruppe er unge mellem 0-18 (23 år) eller 18-29 år med tendens til at have et kaotisk liv. Den unge kan have flere risikofaktorer og en risikoprofil, der resulterer i en destruktiv adfærd, vanskeligheder i skole og fritid samt i hjemmet. Den unge kan ofte have psykiatriske eller psykiske problemer, der medvirker til en bekymring for den unges sundhed, trivsel og udvikling.

Den unge kan oftest have et manglende skole- eller klubtilbud samt fritidsinteresse. Den unge kan også have oplevet tidlig omsorgssvigt og har derfor behov for voksenstøtte, der kan hjælpe, vejlede og støtte i at navigere i ungdomslivet og se egne ressourcer og potentialer.

Forældrene kan have udfordringer med deres forældreroller. De kan oftest komme til kort overfor deres børn og have en negativ og/eller en destruktiv opdragelsesform. Forældrene kan have psykiatriske eller psykiske problemer, der medvirker til, at de skal have råd og vejledning samt behandling til at styrke deres forældreroller og derved se deres egne styrker og ressourcer.

Forældrene kan også have svært ved at strukturere familielivet og derved have behov for praktisk støtte, der fokuserer på at skabe bæredygtige strategier så børnenes sundhed, trivsel og udvikling forbedres.

UngeRutens målgruppe er blandt andet:

 • Børn mellem 0-18 år
 • Unge, der er I efterværn jf. § 76
 • Børn og unge, der er socialt udfordret på deres personlige forhold
 • Børn og unge, der har eller har haft et kaotisk liv
 • Unge, der er kriminalitetstruet eller har kriminel livsførelse
 • Børn og unge med manglende skole- og fritidstilbud
 • Børn og unge med utryghedsskabende adfærd
 • Forældre, der har manglende indsigt i deres børns eller egne vanskeligheder
 • Unge med manglende tilknytning til jobmarkedet
 • Unge, der bor i Hovedstadsområdet eller Region Sjælland
 • Borgere mellem 18-29 år, der har behov for støtte til at blive tilknyttet uddannelsessystemet eller jobmarkedet.
 • Forældre, der har behov for råd og vejledning til at styrke deres forældreroller
 • Forældre med manglende overskud og nærvær overfor deres børn
 • Forældre, der bruger vold som opdragelsesform
 • Forældre, der bruger trusler som opdragelsesform
 • Forældre, der udøver social kontrol på deres børn

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X