Familiebehandling

jf. § 52.3.3 i Lov om Social Service

Fokus på familien som helhed

UngeRutens familiebehandler har fokus på familien som helhed. Der vil altid være et tæt parløb mellem den unges kontaktperson og familiebehandleren. Dette sker i praksis ved, at der holdes familiemøder, så der altid er en gennemsigtighed og en rød tråd mellem de forskellige aktører i den unges og familiens liv. 

Familiebehandleren arbejder derfor altid helhedsorienteret og støtter forældrene i deres rolle i de forskellige arenaer, som de bevæger sig i såsom samarbejde med Familieafdelingen, skole, børnehave og SFO/klub. Familiebehandleren støtter derfor familien i deres komplekse problemstillinger og tager altid udgangspunkt i familiens egne håb og ønsker for en positiv fremtid. 

Vedkommende vil derfor altid arbejde løsningsfokuseret samt arbejde i og med ressourcerne hos familien for at støtte forældrene i at tilegne sig bæredygtige værktøjer og redskaber til at støtte deres egne børn fremadrettet. 

Familiebehandleren vil i et samarbejde med den unge og forældrene udarbejde netværkskort for at kunne afdække de ressourcer, der er i familiens netværk.

Vedkommende iværksætter udviklingsorienterede aktiviteter i og udenfor hjemmet for at klarlægge familiens dynamik og samspil og derved øve på at indarbejde en ny måde at være familie på.

Familiebehandleren kan derfor støtte familien i at:

  • Afhjælpe komplekse problemstillinger
  • Yde råd og vejledning samt behandling i forhold til børnenes følelses- og adfærdsmæssige udfordringer
  • Støtte forældrene i samspillet med deres børn
  • Støtte forældrene i deres rolle som omsorgsgiver
  • Støtte forældrene i positive strategier når de føler afmagt
  • Støtte forældrene i reguleringsstrategier
  • Skabe forudsigelighed og struktur for forældrene og deres børn

UngeRuten matcher altid familiebehandleren med familien. Der tages højde for sprog og kultur. UngeRuten kan iværksætte familiebehandling med få timers varsel i sikkerhedsplansager, hvor der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

Er du interesseret i et samarbejde og vil du høre mere?

Så er du meget velkommen til at ringe, skrive eller udfylde kontaktformularen med dit spørgsmål eller forespørgsel.

Ring eller skriv til os

Ring til os

Skriv til

Udfyld formularen

6 + 7 =

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X