Kickstarter +18

Fra modspiller til medspiller

UngeRutens tilbud består af 13 ugers forløb for unge mellem 18 og 29 år.

Formålet er, at borgeren hurtigst muligt kommer i gang med et arbejde eller påbegynder en uddannelse. Gennem forløbet opnår den tilknyttede borger en afklaring samt muligheder for påbegyndelse af en kompetencegivende
uddannelse eller komme i job. Forløbet indebærer individuelle samtaler, rådgivning og vejledning til at danne et overblik over arbejdsmarkedet og eller uddannelses-mulighederne.

Vi foretager en screening af ressourcer og de udfordringer som borgeren kæmper med dagligt. Vi sætter ord på de faktorer som er til forhindring for, at de borgeren kan være en aktiv del af samfundet. Vi styrker borgerens selvtillid og selvværd ved at tydeliggøre ressourcerne.

UngeRutens mentorer arbejder altid på at opnå en stærk og autentisk relation til borgeren og dermed motivere borgeren til, at få skabt
ejerskab over sit eget forløb. Motivation får borgeren til at tro på sig selv, styrke selvværd og selvtillid. Mentoren vil i samarbejde med borgeren sætte realistiske mål samt tydeliggøre ressourcer og styrker som denne har. Borgeren vil derfor opnå bedre betingelser for at undgå recidiv ift. f. eks kriminalitet.

 

Målet:

 • En bæredygtig indsats, der sigter efter uddannelse eller arbejde. 
 • En fastholdelse af motivationen for påbegyndelse af uddannelse af job. 
 • Støtte borgeren i at udvikle og udvide selvværd, selvtillid og tro på egne evner. 
 • At gå fra at være en modspiller til at være en medspiller. 

Indhold i indsatsen:

 • Ansigt-til-ansigt kontakt med borgeren 2-3 gange ugentligt.
 • Vejledning i arbejdsmarkedsforhold, kravsituationer, struktur og rammer for påbegyndelse og fastholdelse af arbejde eller uddannelse.
 • Personlig udvikling – herunder ressourcer, potentialer til at kunne tilegne sig nye værdier, normer og redskaber.
 • Økonomisk og administrativ støtte.
 • Mødedeltagelse i jobcenter, praktiksted, uddannelsessted, egen læge, psykiatrien etc.
 • Statusudtalelse efter aftale.
 • Observerede ressourcer og potentialer.

Forløbet giver desuden mulighed for et individuelt tilrettelagt forløb hos samme mentor, hvis behovet fortsat er aktuelt efter endt forløb. Dette vil give bedre mulighed og incitament for fastholdelse i de observerede ressourcer og potentialer samt fastholdelse i struktur, rammer og værdier hos borgeren.

Er du interesseret i et samarbejde og vil du høre mere?

Så er du meget velkommen til at ringe, skrive eller udfylde kontaktformularen med dit spørgsmål eller forespørgsel.

Ring eller skriv til os

Ring til os

Skriv til

Udfyld formularen

8 + 7 =

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X