Fagligt foredrag

for myndighedssagsbehandlere i sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Specialiseret viden om forebyggelse af ungdomskriminalitet

UngeRutens indehaver, socialrådgiver og kriminolog har specialiseret viden om forebyggelse af ungdomskriminalitet og sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Gürhan Karakus kan holde foredrag for Familieafdelingens personale ved deres faggruppemøder, ungegruppen eller ved personalemøder.

Foredraget vil omhandle praksisnær sagsbehandling, hvor der vil være fokus på: 

 • At skabe overblik over en sag, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvordan man kan udarbejde en ungefaglig undersøgelse. 
 • Strukturering af analyse og indstilling. 
 • Hvilke tiltag, der kan og skal iværksættes for den unge, hvor fokus er at forebygge kriminalitet.

Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet, samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Der kan blandt andet holdes foredrag vedr. nedenstående emner: 

 • Opmærksomhedspunkter når en ung indstilles til Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Fokuspunkter ift. samtalerne med de unge.
 • Tilgangen til samtalerne.
 • Tilgang til analysedelen herunder inddragelse af relevant forskning og teori/viden.
 • Vurdering og indstilling.
 • Mulige tiltag under et Forbedringsforløb.
 • Processen efter afgørelsen i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvilke konsekvenser der kan være for de unge at få en sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Opmærksomhedspunkter i sagsbehandling i sager vedr. ungdomskriminalitet. 

Gürhan Karakus har beskæftiget sig med Ungdomskriminalitetsnævnet siden lovforslaget blev offentliggjort i 2017. Han har særlig viden om, hvilke konsekvenser der kan være ved at en ung skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvilke fokuspunkter socialrådgiveren skal have i sit sagsarbejde, og hvordan hele forløbet kan struktureres. Gürhan skrev om Ungdomskriminalitetsnævnet i sit afgangsprojekt fra kriminologi-uddannelsen på Københavns Universitet.

Gürhan Karakus holder foredrag på jeres arbejdsplads og er derfor landsdækkende. Han tilbyder også faglig sparring på sager vedrørende ungdomskriminalitet og herunder enkelte sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Er du interesseret i et samarbejde og vil du høre mere?

Så er du meget velkommen til at ringe, skrive eller udfylde kontaktformularen med dit spørgsmål eller forespørgsel.

Ring eller skriv til os

Ring til os

Skriv til

Udfyld formularen

11 + 1 =

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X