Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service

UngeRuten tilbyder støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem. Støtten baserer sin indsats på at styrke eller kompensere i forhold funktionsnedsættelsen. Hensigten er altid at støtte borgeren, så denne bliver selvstændiggjort og magter sit eget liv efterfølgende.

UngeRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har, og udefra dette afklare, hvilke kompetencer samt, hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

UngeRuten baserer sit arbejde på at skabe et overblik for borgeren, så borgeren oplever indsatsen som værende gennemsigtig og overskuelig. Dette betyder, at støtten kan være bindeleddet imellem de forskellige forvaltninger, herunder Voksen/Handicap- og eller Jobcenter.

Fokus på indsatsen kan blandt andet være:

  • Mestring og forbedring af egen funktionsevne
  • Forebygge social isolation via netværkskort
  • Hjælp til at skabe bæredygtige strategier for rutiner og struktur i eget liv og eget hjem/værelse
  • Administration og planlægning af egen økonomi og budgetplanlægning
  • Kontakt til de offentlige myndigheder
  • Sunde madvaner, der øger trivsel og livskvalitet
  • Iværksættelse af fysiske træningsforløb
  • Støtte og udvikle personlig hygiejne og soignering

For UngeRuten er det vigtigt, at den indsats som iværksættes – er en indsats der kan skabe livskvalitet for borgeren. UngeRuten arbejder derfor tillidsbaseret, ressourceorienteret og ser potentialerne fremfor udfordringer og barriere.
Tillid skaber relation og relationen bruges til at støtte, vejlede og vise Ruten for borgeren. UngeRuten er altid af den overbevisning, at alle mennesker vil det gode liv, da det gode liv skaber livsglæde og livskvalitet.

 

UngeRuten matcher altid borgeren med den rette støtteperson. Støttepersonen har altid en fagrelevant uddannelse med et specialiseret kendskab i, at arbejde med voksne, som har udfordringer i de forskellige forhold, der gør sig gældende for den voksne.

Er du interesseret i et samarbejde og vil du høre mere?

Så er du meget velkommen til at ringe, skrive eller udfylde kontaktformularen med dit spørgsmål eller forespørgsel.

Ring eller skriv til os

Ring til os

Skriv til

Udfyld formularen

8 + 5 =

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X